TRWA NABÓR DO GRUP TANECZNYCH
 
IDO - International Dance Organization
PFT - Polska Federacja Tańca
Polski Zwišzek Tańca Sportowego
Gmina Santok
Odwiedziło nas
805998
osób
dotacja
 

Regulamin

Regulamin obowiązujący dzieci oraz młodzież biorących udział w zajęciach organizowanych przez MIRAGE:
1. Punktualne przybywanie na zajęcia.
2. Powiadomienie o ewentualnej kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.
3. Składka klubowa płatna do 5 każdego miesiąca. Opłata ta jest stała, niezależna od ilości zajęć, nie podlegająca odpisom za nieobecność. Składka członkowska jest płatna przez 10 miesięcy w roku wg cennika zamieszczonego na stronie www.mirageteam.pl.
4. Uczestnictwo w sesjach zdjęciowych, reklamach, pokazach i turniejach na życzenie MIRAGE (zgoda na wykorzystanie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 1994r. nr 24, poz.83)).
5. Rezygnację z zajęć należy zgłosić mailem przed pierwszym dniem miesiąca w którym następuje wypisanie. Wypisanie z zajęć nie zwalnia z opłaty za bieżący miesiąc w którym zgłoszono rezygnację.
6. Dbania i zwrócenia powierzonego stroju w nienagannym stanie lub pokrycia kosztów w przypadku zgubienia, zniszczenia.
7. Utrzymywanie porządku w obiektach, w których organizowane są zajęcia.
8. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych u trenerów nie związanych z MIRAGE tylko za zgodą trenera MIRAGE.
9. Udział w publicznych pokazach tylko za zgodą trenera MIRAGE.
10. Niedopuszczalne jest przekazywanie układów osobom trzecim oraz uczenie ich tańca przez zawodników bez wiedzy i zgody trenera MIRAGE.
11. Dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących.
12. Dbanie o wizerunek swój i MIRAGE.
13. Niezwłoczne powiadomienie o zmianie danych kontaktowych do opiekuna jak numer telefonu czy adres email.


Akceptując REGULAMIN wyrażasz zgodę na zawarte w nim punkty oraz zobowiązujesz się do ich przestrzegania zgodnie z art.384 Kodeksu Cywilnego.


Przy przekroczenie terminu opłat mogą zostać naliczone odsetki za zwłokę


Prosimy o dostarczenie podpisanej, papierowej wersji regulaminu.

Zapoznaj się z CENNIKIEM i warunkami opłat

Wszyscy należymy do jednego zespołu :)
bez względu na wiek i umiejętności.
To WY tworzycie MIRAGE!

  Układanie kostki brukowej Gorzów