TRWA NAB”R DO GRUP TANECZNYCH
 
IDO - International Dance Organization
PFT - Polska Federacja TaŮca
Polski ZwiĻzek TaŮca Sportowego
Gmina Santok
Odwiedzi≥o nas
732889
osůb
dotacja
 

Galerie

Spotkanie z dzieśmi z zespo≥u Per≥a - Ukraina
Park linowy ( foto: 165 )
Nad jeziorem ( foto: 16 )
Na sali... ( foto: 88 )
ZajÍcia plastyczne ( foto: 22 )
Z Ņycia obozu ( foto: 252 )
  Uk≥adanie kostki brukowej Gorzůw